Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα μας

Αγαπητοί φίλοι και φίλες
.......................................

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, σάς καλωσορίζω στην Ιστοσελίδα μας.
Οι σημερινές εποχές αξιώνουν την άμεση και έγκαιρη ενημέρωση όλων με τα μέσα της σύγχρονης
 τεχνολογίας και η Ομοσπονδία δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από αυτές τις απαιτήσεις.../>>>


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Ενημερωθείτε σχετικά με όλες τις πρόνοιες του Καταστατικού της Ομοσπονδίας μας

[+]

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Στην κατηγορία αυτή θα βρείτε όλες τις νομοθεσίες που διέπουν την εκπαίδευση των παιδιών σας

[+]

ΕΝΤΥΠΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Όλα τα Έντυπα και οι Αιτήσεις που μπορεί να χρειαστείτε κατά τη φοίτηση των παιδιών σας 

[+]

Φίλοι και φίλες,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, σάς καλωσορίζω στην Ιστοσελίδα μας. Οι σημερινές εποχές αξιώνουν την άμεση και έγκαιρη ενημέρωση όλων με τα μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας και η Ομοσπονδία δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από αυτές τις απαιτήσεις. Έτσι, μέσω αυτής της ιστοσελίδας είναι εφικτή η επικοινωνία με όλους τους γονείς, και όχι μόνο....

 

.../..για περισσότερα>>>