Η προσφορά ισχύει για μαθητές Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης της Επαρχίας Λεμεσού. Παρακαλούνται οι Συνδέσμοι Γονέων να ενημερώσουν τη Γραμματεία της Ομοσπονδίας το συντομότερο δυνατό.

27/11/2019 06:55:00

Τα Έντυπα Απαιτήσεων (claims) με τις πρωτότυπες αποδείξεις-τιμολόγια, θα πρέπει να παραδίδονται εντός 30 ημερών, στα γραφεία της CNP, στη Λεμεσό, στη Λεωφόρο Αγίου Αθανάσιου 66, 2ο όροφο, T.T. 4102 Λε...