ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ  

Κατηγορίες
test

Διοικητικό Συμβούλιο

 Μ Ε Λ Η   Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ι Κ Η Σ   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Σ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο 
1 Τίτος Πετρίδης Λανίτειο Λύκειο Πρόεδρος
2 Ερμής Σοφοκλέους Λύκειο Πολεμιδιών Αντιπρόεδρος
3 Ηλίας Μανούχος Λύκειο Αγίου Σπυρίδωνα Γραμματέας
4 Πρόδρομος Ττοππουζής Α΄ Τεχνική Σχολή Β. Γραμματέας
5 Κυριάκος Περικλέους Γυμνάσιο Αγίου Ιωάννη Ταμίας
6 Χρυσόστομος Ματσεντίδης Γυμνάσιο Λινόπετρας Σύμβουλος
7 Χριστίνα Βιολάρη Τσίρειο Γυμνάσιο Σύμβουλος
8 Αντώνης Λαμάρης Γυμνάσιο Αγίου Νεοφύτου Σύμβουλος
9 Κυριάκος Νικηφόρου Λύκειο Αγίου Ιωάννη Σύμβουλος
10 Μαρίνος Περικλέους Γυμνάσιο Ζακακίου Σύμβουλος
11 Δημήτρης Παπαδόπουλος   Επίτιμο Μέλος
     Μ Ε Λ Η   Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ   Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο
1 Γιαννάκης Ιωάννου Αγίας Βαρβάρας Μέλος
2 Βασίλης Οικονομίδης Αγίου Αθανασίου Μέλος
3 Ινώ Κωνσταντίνου Αγίου Αντωνίου Μέλος
4 Χριστίνα Χρυσάνθου Αγίας Φυλάξεως Μέλος
5 Γιώργος Μιχαήλ Αγρού Μέλος
6 Αστέρω Ξενοφώντος Θεοφάνους Επισκοπής Μέλος
7 Έλενα Τρυγωνάκη Θέκλειον Μέλος
8 Σοφία Χαραλάμπους-Φιλιππίδη Καθολικής Μέλος
9 Βάσος Χριστοφόρου Καλογερόπουλου Μέλος
10 Γεωργία Αγαθοκλέους Λανίτειο Μέλος
11 Χριστόδουλος Ιακώβου Νεάπολης Μέλος
12  Εύη Ασιώτου Ομόδους Μέλος
13 Έλενα Χριστοδούλου Πολεμιδιών Μέλος
14 Μάριος ΧατζηΤτοφή Τραχωνίου Μέλος
15 Αντρέας Αγαθοκλέους Ύψωνα Μέλος
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Μαρία Σταύρου Συμεωνίδου Αγίας Φυλάξεως Μέλος
2 Σωτηρούλα Ιεροδιακόνου Αγίου Αντωνίου Μέλος
3 Παύλος Θεοδοσίου Αγίου Νικολάου Μέλος
4 Γιώργος Ρωσσίδης Σχολή Μιτσή Λεμύθου Μέλος
5 Ανδρέας Χαραλάμπους Κολοσσιού Μέλος
6 Χρίστος Αγαθαγγέλου Λινόπετρας Μέλος
7 Γιάννης Ματσεντίδης Πέτρου και Παύλου Μέλος
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Πάμπος Γεωργίου Β' Μέλος
2 Αντρέας Κωνσταντίνου Γ' Μέλος