Εδώ παραθέτουμε μερικές ενδιαφέρουσες και αξιόπιστες ιστοσελίδες που πιστεύουμε ότι θα σας φανούν χρήσιμες και βοηθητικές. Χρησιμοποιήστε τις ιστοσελίδες αυτές για δική σας ενημέρωση πάνω σε θέματα που αφορούν την Μέση Εκπαίδευση αλλά και γενικότερα την Παιδεία.

 

ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ-ΔΙΚΤΥΩΣΗ-ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ